Contact

Home >> Contact

Address:Huaping Village, Yangmiao Town, Hanjiang District, Yangzhou City, Jiangsu Province, China

Postal Code :225125

Telephone:0514-87837386、0514-87837634

E-mail:yzjinyitoys@126.com